ZuiderLink

ZuiderLink is een collectief van zeven beeldende kunstenaars die zich formeel verenigt. We zijn overtuigd dat kunst van groot belang is voor de maatschappij. Vanwege haar verbeeldingskracht en het belangeloos bevragen van vanzelfsprekendheden. Door het bieden van een alternatieve blik. Dat is haar kracht. Wij bundelen onze krachten om de zichtbaarheid van autonome, beeldende kunst te vergroten. Met ZuiderLink verbinden we regionaal met elkaar en leggen we linken op buiten- regionaal niveau. Dat doen we door nieuwe ruimtes te zoeken voor nieuwe werkmethoden. Zo komt onze kracht letterlijk en fysiek bij elkaar.”

“Wij zijn Zuiderlink”

Ruimte, Stabiliteit, Verbondenheid en Positionering van Beeldende Kunst

Anouk Bax

Anouk Bax

Geertje Kapteijns

Jeroen Offerman

Lilia Scheerder

Marjan Wester

Bram van Helden

Gijs Pape